Drukuj
PDF
Lis
13

Zapisy na listę rezerwową na XIV edycję SzPU

Rekrutacja na XIV edycję
Szkoły Psychoterapii Uzależnień (2018/2019).

Przyspieszona rekrutacja !

Trwają jeszcze zapisy na listę rezerwową naboru do XIV edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR

Nagła decyzja została podjęta w zawiązku z przewidywanymi w 2019 roku zakłóceniami płynnej kwalifikacji do akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleń z zakresu psychoterapii uzależnień (z uwagi na projektowane przez Ministra Zdrowia regulacje).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w XIV edycji SzPU CEDR do podjęcia nauki. Zajęcia rozpoczęły się już 10 grudnia 2018 r. Prowadzone są jeszcze zapisy na listę rezerwową.

Zajęcia będą trwały do listopada 2019 r., zgodnie z harmonogramem.