Drukuj
PDF
Lis
13

Przyspieszona rekrutacja na XIV edycję SzPU

Rekrutacja na XIV edycję
Szkoły Psychoterapii Uzależnień (2018).

Przyspieszona rekrutacja ! Rozpoczęcie już 10 grudnia 2018 !

Przyspieszamy termin naboru do XIV edycji Szkoły Psychoterapii Uzależnień CEDR

Nagła decyzja została podjęta w zawiązku z przewidywanymi w 2019 roku zakłóceniami płynnej kwalifikacji do akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkoleń z zakresu psychoterapii uzależnień (z uwagi na projektowane przez Ministra Zdrowia regulacje).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w XIV edycji SzPU CEDR do podjęcia nauki od 10 grudnia 2018 r., co da możliwość uzyskania w bieżącym roku statusu osoby uczestniczącej w procesie certyfikacji PARPA.

Zajęcia będą trwały do listopada 2019 r., zgodnie z harmonogramem.